PRAVA POTROŠAČA PRILIKOM KUPNJE PUTEM INTERNETA

Pravo na informacije

Trgovac je dužan na jasan i razumljiv način osigurati informacije o:

 1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
 2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
 3. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja tj. podatke o svim prodavaonicama koje će sudjelovati u tome
 4. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge ( nama je to praktično cijena proizvoda obzirom da nemamo dostavu),
 5. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe, vremenu isporuke robe te načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca (navesti da pošalju pritužbe e-mailom na adresu studenac@studenac.hr
 6. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora
 7. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, (osim u slučaju kada mu je isporučen pogrešni proizvod ili proizvod kojem je istekao rok trajanja)
 8. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora u slučajevima iz članka 79. Zakona o zaštiti potrošača
 9. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke (Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke prodane robe, osim za one koji su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Kupac je dužan bez odgađanja obavijestiti Prodavatelja o postojanju nedostataka inače gubi prava koja mu po toj osnovi pripadaju).
 10. funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
 11. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti
 12. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca (poslovni proces, objasniti korisniku postupak kupovine)

Pravo na jednostrani raskid ugovora bez navođenja razloga

Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge, otkazati narudžbu u roku od 14 radnih dana od zaprimanja narudžbe te vratiti proizvod. Trgovac je dužan vratiti novac u najkasnije roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci kupca o jednostranom raskidu. Trgovac je dužan u tu svrhu osigurati obrazac za jednostrani raskid ugovora, ali kupac može i sam napisati izjavu u kojoj nedvosmisleno navodi da raskida ugovor.

U tom slučaju kupac će morati platiti troškove dostave robe natrag trgovcu, osim u slučaju da je trgovac pristao snositi troškove povrata ili u slučaju da trgovac kupca nije obavijestio o tome da je dužan snositi te troškove.

U slučaju da trgovac kupca nije obavijestio o pravu na jednostrani raskid ugovora, pravo kupca prestaje tek po isteku 12 mjeseci od isteka roka za raskid.

U određenim slučajevima propisanim Zakonom o zaštiti potrošača kupac neće moći koristiti pravo na jednostrani raskid ugovora poput, primjerice, kada se radi o robi izrađenoj po specifikaciji, lako pokvarljivoj robi, robi koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje ako je bila otpečaćena nakon dostave ili audio snimkama ili videosnimkama otpečaćenim nakon isporuke.

Pravo na pravovremenu isporuku

Kupljena roba trebala bi biti isporučena u roku od 30 dana, osim u slučaju drukčijeg dogovora s trgovcem.

Kako se može riješiti problem s trgovcem

Najprije je potrebno kontaktirati trgovca pisanim putem ili putem elektroničke pošte i podnijeti pritužbu na proizvod ili uslugu kupljenu putem interneta. Adresa elektroničke pošte ili drugi kontakt podaci trgovca moraju biti objavljeni na mrežnoj stranici trgovca, u općim uvjetima, ili na potvrdi o narudžbi zaprimljenoj od strane trgovca.

U slučaju da trgovac ne odgovori na prigovor ili u odgovoru odbija postupiti sukladno potrošačkim pravima, na raspolaganju su sljedeće opcije:

 • u slučaju da se radi o trgovcu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, može se podnijeti zahtjev za inspekcijskim nadzorom tržišnoj inspekciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
 • ako se radi o trgovcu koji ima sjedište u jednoj od država članica Europske unije, Norveškoj ili Islandu, kupac se može za pomoć i savjet obratiti Europskom potrošačkom centru Hrvatska
 • bez obzira radi li se o trgovcu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije, postoji mogućnost podnijeti pritužbu jednom od nadležnih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u državi članici sjedišta trgovca. Osim izravnog podnošenja pritužbe određenom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, pritužbu se može podnijeti i posredstvom Platforme za online rješavanje potrošačkih pritužbi.

Europski potrošački centar
https://ecc-croatia.hr/

Platforma za online rješavanje potrošačkih pritužbi
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete ispuniti i poslati elektroničkom poštom na adresu naznačenu u Zahtjevu.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Predstavljamo MasterCard® SecureCode™

MasterCard® SecureCode™ je nova usluga MasterCarda i izdavatelja Vaše kartice koja Vam pruža dodatnu sigurnost prilikom online kupovine. Za korištenje ove usluge nije Vam potrebna nova MasterCard ili Maestro® kartica. Vi birate svoj osobni MasterCard SecureCode i nikada ga ne dijelite s bilo kojim internet trgovcem. Privatni kod znači dodatnu sigurnost protiv neautorizirane upotrebe Vaše kreditne ili debitne kartice kada kupujete online.

Svaki puta kada plaćate online Vašom MasterCard ili Maestro karticom, otvara se prozor izdavatelja Vaše kartice i traži Vas da unesete osobni SecureCode, jednako kao što vas traži da unesete PIN na bankomatu. U samo nekoliko sekundi izdavatelj kartice potvrđuje Vaše podatke i omogućava Vam da završite svoju online kupovinu.

Za detaljnije informacije o MasterCard SecureCode programu kliknite na www.mastercardsecurecode.com

Ista kartica, dodatna online sigurnost.

Verified by Visa je nova uslugu koja Vam omogućava online kupovinu uz dodatnu sigurnost.

Jednostavnim postupkom Verified by Visa Vaš identitet se potvrđuje prilikom kupovine u online trgovinama uključenima u program. Ovaj pogodan način kupovine moguć je putem Vaše postojeće Visa kartice.

Osim toga, Verified by Visa je brz postupak. Potrebno je samo jednom registrirati svoju karticu i sastaviti svoju vlastitu lozinku. Potom, nakon obavljene kupnje u trgovinama uključenima u program, pojavit će se Verified by Visa prozor. Jednostavno unesite svoju lozinku i kliknite na "submit". Vaš je identitet potvrđen, a kupovina sigurna.

Kako biste aktivirali Verified by Visa na svojoj Visa kartici ili saznali više o ovome, kontaktirajte svoju financijsku ustanovu koja Vam je izdala Vašu Visa karticu.

Kliknite na www.visaeu.com za daljnje informacije.